Detaljer

Litet format med snabb upptändning. Fabrikat Sylvania.

Liknande artiklar

 
Tel.: 010-888 51 77