Typ av anslutning Separata anslutningar för kabel/fasskena (stifttyp) resp. fasskena (gaffeltyp) dras med en gemensam skruv. Normsäkringar C-typ

> Visa alla i Kategori: Normsäkringar C-typ <
> Visa alla i Detalj: Typ av anslutning <

 
Tel.: 010-888 51 77