Lågenergilampa, Med sensor, Rund, 15W, E27, MB

ID 8384545

Specifikationer

Malmbergs 8384545 Lågenergilampa, Med sensor, Rund, 15W, E27, MB

Detaljer

Fabrikat Malmbergs. Tänder lampan automatiskt när det omgivande ljuset understiger inställt värde och släcker när ljuset överstiger värdet.
Inställningsbar 2-2000 lux.

Liknande artiklar

 
Tel.: 010-888 51 77