Detaljer

Denna kontaktor är lägesberoende och kan monteras antingen på DIN-skena eller på plant underlag med skruv. Lättåtkomliga anslutningar. Anslutningsskruvarna är oförlorbara med självlyftande överfall. Kontaktorn kan kompletteras med extra överströmsrelä.

Liknande artiklar

 
Tel.: 010-888 51 77